Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πακέτο, μαζί με το τερματικό myPOS Smart N5 αγοράζετε με ένα μόλις Ευρώ και ένα τερματικό myPOS Go.