Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πακέτο, μαζί με το τερματικό myPOS Combo αγοράζετε με ένα μόλις Ευρώ και ένα τερματικό myPOS Go.