Βάση φόρτισης για το myPOS Smart N5.

Single charging dock for myPOS Smart N5.