Βάση φόρτισης για το myPOS Mini.

Single charging dock for myPOS Mini.