Βάση φόρτισης για το myPOS Go.

Single charging dock for myPOS Go.