Βάση φόρτισης για το myPOS Go. Πριν παραγγείλετε τη βάση φόρτισης ελέγξτε πως το myPOS Go τερματικό σας έχει μεταλλικούς υποδοχείς στο κάτω μέρος του (κοντά στη σχισμή για τις κάρτες).

Single charging dock for myPOS Go.