Βάση φόρτισης για το myPOS Combo.

Single charging dock for myPOS Combo.