Βάση φόρτισης για το myPOS Carbon.

Single charging dock for myPOS Carbon.