Αδειοδότηση

Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος myPOS Europe Ltd και iCard AD είναι αδειοδοτημένα δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4021/2011 (ΦΕΚ Α’ 218/03-10-2011), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, η myPOS Europe Ltd και η iCard AD είναι αδειοδοτημένες να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία ενώ υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις τόσο στη τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα) όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου (Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Η εταιρεία μας (Equinox Ventures Ltd) είναι επίσημος διανομέας των τερματικών myPOS για τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία.

Σχετικά με τις Ελληνικές επιχειρήσεις – Πλήρης άρση των capital control

Με βάση το άρθρο 86 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019), από 01 Σεπτεμβρίου 2019 καταργήθηκε το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ της 18/07/15 (πλήρης άρση των capital control) και ως εκ τούτου και οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα χρήσης τερματικών POS που εκκαθαρίζουν συναλλαγές με κάρτες σε λογαριασμούς που τηρούνται στο εξωτερικό.

Η χρήση των υπηρεσιών και των τερματικών myPOS καλύπτει πλήρως τις Ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την υποχρέωση του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες, καθ’ όσον πρόκειται για νόμιμο και αδειοδοτημένο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα και με το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13-07-2010), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Δήλωση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού και τερματικών

Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός να είναι εφικτό να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τη ΔΕΑΦ 1167412/2017 (ΦΕΚ Β’ 3944/09-11-2017) ενώ και οι συναλλαγές με τα myPOS τερματικά αναγνωρίζονται για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου καθώς εμπίπτουν στη ΠΟΛ 1005/2017 (ΦΕΚ Β΄ 145/25-01-2017).

Σύμφωνα τo έγγραφο E2019/20 της ΑΑΔΕ (σελίδα 6), οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τα τερματικά POS από αλλοδαπούς παρόχους δηλώνονται στα πεδία 040 και 041 του εντύπου Ε3. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Για να ανοίξετε δωρεάν myPOS επαγγελματικό λογαριασμό πατήστε εδώ (τα στοιχεία σας τα συμπληρώνετε με λατινικούς χαρακτήρες).

Ταυτοποίηση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού για τους Έλληνες επιχειρηματίες

Η διαδικασία της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού αποτελείται από δύο στάδια:

Στάδιο 1

Το πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας γίνεται με video κλήση διάρκειας 5 λεπτών μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

O διαχειριστής του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού πρέπει να έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο που δήλωσε κατά την εγγραφή, τη ταυτότητα του ή το έγκυρο διαβατήριο του και φυσικά να γνωρίζει τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ, e-Mail, διεύθυνση κλπ). Αν υπάρχει έγκυρο διαβατήριο καλύτερα να κάνει τη video κλήση κρατώντας αυτό.

Για τη video κλήση στα Ελληνικά θα καλέσετε Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 14:00 και 18:00 (ώρα Ελλάδος).

Στάδιο 2

Αφού ολοκληρωθεί η video κλήση, μετά από 2-3 εργάσιμες μέρες θα σας στείλουν από τη myPOS ένα e-mail που θα σας ζητήσουν επιπλέον έγγραφα για την επιχείρηση σας. Τα έγραφα τα σκανάρετε ή τα φωτογραφίζετε και τα ανεβάζετε υποχρεωτικά μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας κάνοντας login (σύνδεση) από τον Η/Υ σας ή από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (δεν τα στέλνετε με e-mail).

Προσοχή: Για να εισέλθετε στον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό από τον Η/Υ σας, θα πρέπει να έχετε ανοιχτή στο κινητό σας τηλέφωνο και τη myPOS εφαρμογή προκειμένου να δώσετε έγκριση μέσω push notification (για επιπλέον ασφάλεια).

Είναι ευκολότερο να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και γενικότερα πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, τα myPOS τερματικά, τις myPOS κάρτες σας κλπ, μπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα μέσα από την εφαρμογή.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και να μην περιμένετε το σχετικό e-mail από τη myPOS, μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας. Τα έγγραφα πρέπει να είναι καθαρά, ευανάγνωστα και είναι τα κάτωθι:

Ατομικές επιχειρήσεις:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις).
  2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου για τη πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΚΟ μπορείτε να ανεβάσετε ένα πρόσφατο statement τράπεζας ή το τελευταίο εκκαθαριστικό.
  3. Τη προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσα από το Taxis (Προσώπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία επιχείρησης).
  4. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης σας, όπως ιστοσελίδα ή Facebook page κ.α. (αυτό είναι προαιρετικό).

ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις) του διαχειριστή.
  2. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου για πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας του διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΚΟ μπορείτε να στείλετε ένα πρόσφατο statement τράπεζας ή το τελευταίο εκκαθαριστικό.
  3. Τη προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσα από το Taxis (Προσωπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία επιχείρησης).
  4. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης σας, όπως ιστοσελίδα ή Facebook page κ.α. (αυτό είναι προαιρετικό).
  5. Καταστατικό της εταιρείας ή άλλο έγγραφο που να αναγράφονται οι μέτοχοι και τα ποσοστά τους. Αν το καταστατικό είναι μεγάλο στέλνετε τις σελίδες που γράφουν τα στοιχεία της επιχείρησης, τους μέτοχους και τα ποσοστά τους.
  6. Αν υπάρχουν μέτοχοι με ποσοστό στην εταιρεία άνω του 25% θα ζητηθούν επίσης για τον κάθε μέτοχο:

α) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις).

β) Λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου για πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας του κάθε μετόχου. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΚΟ μπορείτε να ανεβάσετε ένα πρόσφατο statement τράπεζας ή το τελευταίο εκκαθαριστικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αν υπάρχουν μέτοχοι άλλες εταιρείες μέσα στην εταιρεία που ανοίγει τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, η myPOS θα σας ζητήσει επιπλέον έγγραφα για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Ενώ στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας (e-Banking) με χρήση Η/Υ.

Η επεξεργασία των εγγράφων από τη myPOS διαρκεί περίπου 2-3 εργάσιμες μέρες και θα σας στείλουν ενημερωτικό e-mail από τη myPOS όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας ή αν χρειάζονται επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της.

Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας μπορείτε να ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε και μπορείτε να αγοράσετε myPOS τερματικό από το e-Shop μας.

Σχετικά με τις Ελληνικές ταυτότητες: Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας, εκτός από την Ελληνική ταυτότητα και τα λοιπά έγγραφα (έναρξη – προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ κλπ) θα χρειαστεί να έχετε οπωσδήποτε έγκυρο διαβατήριο ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα).

Η Ελληνική ταυτότητα δε γίνεται από μόνη της αποδεκτή ως έγγραφο ταυτοποίησης για το άνοιγμα myPOS επαγγελματικού λογαριασμού γιατί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ (γραμμές MRZ, υδατογράφημα κλπ) και γι’ αυτό η myPOS θα σας ζητήσει συμπληρωματικά έγκυρο διαβατήριο ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα).

To πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης γίνεται με video κλήση μέσω της δωρεάν myPOS εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και μπορείτε να το κάνετε με την Ελληνική σας ταυτότητα και μετά μέσω e-mail από τη myPOS θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε μέσα από το myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας το έγκυρο διαβατήριο σας ή αν δεν έχετε έγκυρο διαβατήριο το νέο δίπλωμα οδήγησης (πλαστική κάρτα).

Αν έχετε έγκυρο διαβατήριο σας προτείνουμε να κάνετε τη video κλήση με αυτό ώστε να μη σας ζητήσουν από τη myPOS άλλο έγγραφο για την επαλήθευση της ταυτότητας σας.