Αδειοδότηση

Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος myPOS Europe Ltd (με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο), αδειοδοτημένο  από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA – Financial Conduct Authority) και το συνεργαζόμενο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος iCard AD (με έδρα στη Βουλγαρία), αδειοδοτημένο από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας, παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος iCard AD έχει καταχωρηθεί τόσο στη τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα), σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνικά Νομοθεσία με τον Ν. 4021/2011 όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου (Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία), ενώ σημειώνεται ότι η myPOS Europe Ltd, η οποία ήταν ομοίως ως άνω καταχωρημένη έως και την καταληκτική ημερομηνία του Brexit, εξακολουθεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σε όλους τους myPOS πελάτες της χωρίς καμία διακοπή.

Η εταιρεία μας Equinox Ventures Ltd είναι επίσημος διανομέας των τερματικών myPOS για τις χώρες του ΕΟΧ, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ελληνικές επιχειρήσεις – Πλήρης άρση των capital control

Με βάση το άρθρο 86 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019), από 01 Σεπτεμβρίου 2019 καταργήθηκε το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ της 18/07/15 (πλήρης άρση των capital control) και ως εκ τούτου και οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα χρήσης τερματικών POS που εκκαθαρίζουν συναλλαγές με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες σε λογαριασμούς που τηρούνται στο εξωτερικό.

Η χρήση των υπηρεσιών και των τερματικών myPOS καλύπτει πλήρως τις Ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την υποχρέωση του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες, καθ’ όσον πρόκειται για νόμιμο και αδειοδοτημένο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα και με το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13-07-2010), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι συναλλαγές στα myPOS τερματικά αναγνωρίζονται και για το “χτίσιμο” του αφορολόγητου καθώς εμπίπτουν στο άρθρο 1 της απόφασης 1109/2019 (ΦΕΚ Β’ 1106/03-04-2019).

Ελληνικές επιχειρήσεις – Δήλωση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού και τερματικών

Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός και το myPOS τερματικό, ως επαγγελματικός λογαριασμός και τερματικό POS από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δηλώνονται στα πεδία 040 και 041 του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα), σύμφωνα με τη σελίδα 6 του αρ. πρωτ. Ε.2019/31-1-2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ που γράφει:

“Οι υπόχρεοι σε υποβολή Ε3 υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς αλλοδαπής, καθώς και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής.”

Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση και την εύρεση του πιστοποιητικού IBAN μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ελληνικές επιχειρήσεις – Πληρωμή φόρων και τελών απευθείας από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό

Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα πληρωμής φόρων και τελών απευθείας μέσω τραπεζικού εμβάσματος από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό τους στη τράπεζα της Ελλάδος καταχωρώντας συγκεκριμένο αριθμό IBAN για το έμβασμα καθώς και τον ειδικό κωδικό πληρωμής / ταυτότητα οφειλής.

Αναλυτικές οδηγίες στα Ελληνικά σχετικά με τους φόρους και τα τέλη που είναι εφικτό να πληρωθούν μπορείτε να διαβάσετε εδώ και στα Αγγλικά εδώ.

Για να δείτε πως πραγματοποιούνται τα τραπεζικά εμβάσματα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό παρακολουθήστε το σύντομο ενημερωτικό video (το περιβάλλον του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού είναι μεταφρασμένο και στα Ελληνικά).

Για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, ρεύματος, ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ μπορείτε πολύ απλά να πληρώνετε με τη myPOS εταιρική σας κάρτα στην ιστοσελίδα, την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή στο φυσικό κατάστημα του παρόχου.

Άνοιγμα και ταυτοποίηση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού (KYC)

Για να ανοίξετε δωρεάν και μέσα σε 5 λεπτά myPOS επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση σας πατήστε εδώ (τα στοιχεία τα συμπληρώνετε μόνο με λατινικούς χαρακτήρες). Αφού ανοίξετε τον λογαριασμό, στη συνέχεια πρέπει να τον ταυτοποιήσετε ώστε να γνωρίζει η myPOS την επιχείρηση που άνοιξε τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό. Η διαδικασία της ταυτοποίησης (KYC = Know Your Customer) του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού αποτελείται από δύο στάδια:

Στάδιο 1 – Αναγνώριση

Το πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας γίνεται με φωτογραφία ή video κλήση διάρκειας 5 λεπτών μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Στάδιο 2 – Ταυτοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, θα επεξεργαστούν το αίτημα σας από τη myPOS και σε έως 3 εργάσιμες μέρες θα σας στείλουν ένα e-mail που θα σας ζητήσουν επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης. Τα έγραφα τα σκανάρετε ή τα φωτογραφίζετε και τα ανεβάζετε υποχρεωτικά μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας κάνοντας login (σύνδεση) από τον Η/Υ σας ή από τη εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα (δεν τα στέλνετε με e-mail).

Προσοχή: Για να εισέλθετε στον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό από τον Η/Υ σας, θα πρέπει να έχετε ανοιχτή στο κινητό σας τηλέφωνο και την myPOS εφαρμογή προκειμένου να δώσετε έγκριση μέσω push notification (για επιπλέον ασφάλεια).

Είναι ευκολότερο να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και γενικότερα πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, τα myPOS τερματικά, τις myPOS κάρτες σας κλπ, μπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα μέσα από την εφαρμογή.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και να μην περιμένετε το σχετικό e-mail από τη myPOS, μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας. Τα έγγραφα πρέπει να είναι ολόκληρα, ευανάγνωστα (όχι φωτοτυπίες) και είναι τα κάτωθι:

Ατομικές επιχειρήσεις:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα statement τράπεζας (η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου).
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης σε αρχείο PDF από τo My AADE.
  4. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page κλπ. – προαιρετικό).

ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα) του διαχειριστή.
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του διαχειριστή. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα statement τράπεζας (η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου).
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης σε αρχείο PDF από τo My AADE.
  4. Καταστατικό της εταιρείας ή άλλο έγγραφο που να αναγράφονται οι μέτοχοι και τα ποσοστά τους. Αν το καταστατικό είναι μεγάλο στέλνετε τις σελίδες που γράφουν τα στοιχεία της επιχείρησης, τους μέτοχους και τα ποσοστά τους.
  5. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page κλπ. – προαιρετικό).
  6. Αν υπάρχουν μέτοχοι στην εταιρεία με ποσοστό άνω του 25% θα ζητηθούν επίσης και για τον κάθε μέτοχο:

α) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).

β) Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του κάθε μετόχου. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα statement τράπεζας (η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αν υπάρχουν μέτοχοι άλλες εταιρείες στην εταιρεία που ανοίγει τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, η myPOS θα σας ζητήσει επιπλέον έγγραφα (πχ UBO) ώστε να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Ενώ, στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας (e-Banking).

Η επεξεργασία των εγγράφων από τη myPOS διαρκεί έως 3 εργάσιμες μέρες και θα λάβετε ενημερωτικό e-mail όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας ή αν χρειάζονται επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας μπορείτε να ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε και αν χρειάζεστε και myPOS τερματικό μπορείτε να το αγοράσετε από το e-Shop μας.

Μπορείτε να δείτε και 2 Ελληνικά video σχετικά με το άνοιγμα και την ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού σας λογαριασμού στα video μας.

Σχετικά με τις Ελληνικές ταυτότητες: Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού, εκτός από την Ελληνική ταυτότητα και τα λοιπά έγγραφα θα χρειαστεί να έχετε οπωσδήποτε έγκυρο διαβατήριο ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).

Η Ελληνική ταυτότητα δε γίνεται από μόνη της αποδεκτή ως έγγραφο ταυτοποίησης για το άνοιγμα myPOS επαγγελματικού λογαριασμού γιατί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραμμές MRZ, υδατογράφημα κλπ) και γι’ αυτό η myPOS θα σας ζητήσει συμπληρωματικά να έχετε έγκυρο διαβατήριο ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).

Αν έχετε το παλιό δίπλωμα οδήγησης (τρίπτυχο) μπορείτε πολύ εύκολα να το αντικαταστήσετε online πατώντας εδώ. Με χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων του Taxisnet καταχωρείτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής σας.

Διακρίσεις εις βάρος IBAN

Σχετικά με αυτό το θέμα και τους τρόπους αντιμετώπισης μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ.

Θέλω myPOS τερματικό