Αδειοδότηση

Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος myPOS Europe Ltd (με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο), αδειοδοτημένο  από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA – Financial Conduct Authority) και το συνεργαζόμενο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος iCard AD (με έδρα στη Βουλγαρία), αδειοδοτημένο από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας, παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος iCard AD έχει καταχωρηθεί τόσο στη τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα), σύμφωνα με την οδηγία 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνικά Νομοθεσία με τον Ν. 4021/2011 όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου (Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία), ενώ σημειώνεται ότι η myPOS Europe Ltd, η οποία ήταν ομοίως ως άνω καταχωρημένη έως και την καταληκτική ημερομηνία του Brexit, εξακολουθεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σε όλους τους myPOS πελάτες της χωρίς καμία διακοπή.

Η Equinox Ventures Ltd είναι επίσημος διανομέας των τερματικών myPOS για τις χώρες του ΕΟΧ.

Ελληνικές επιχειρήσεις – Πλήρης άρση των capital control

Με βάση το άρθρο 86 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019), από 01 Σεπτεμβρίου 2019 καταργήθηκε το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ της 18/07/15 (πλήρης άρση των capital control) και ως εκ τούτου και οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα χρήσης τερματικών POS που εκκαθαρίζουν συναλλαγές με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες σε λογαριασμούς που τηρούνται στο εξωτερικό.

Η χρήση των υπηρεσιών και των τερματικών myPOS καλύπτει πλήρως τις Ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την υποχρέωση του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες, καθ’ όσον πρόκειται για νόμιμο και αδειοδοτημένο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα και με το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13-07-2010), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι συναλλαγές στα myPOS τερματικά αναγνωρίζονται και για το “χτίσιμο” του αφορολόγητου καθώς εμπίπτουν στο άρθρο 1 της απόφασης 1109/2019 (ΦΕΚ Β’ 1106/03-04-2019).

Ελληνικές επιχειρήσεις – Δήλωση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού και τερματικών

To myPOS καλύπτει πλήρως τους Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με την υποχρέωση να έχουν τερματικό POS ή τρόπο αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών στην επιχείρηση τους.

Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός και το myPOS τερματικό, ως επαγγελματικός λογαριασμός και τερματικό POS από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δηλώνονται στα πεδία 040 και 041 του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα), σύμφωνα με τη σελίδα 6 του αρ. πρωτ. Ε.2112/20-05-2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ που γράφει:

“Επιπλέον καταχωρούνται υποχρεωτικά και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αλλοδαπής, καθώς και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής.”

Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση και την εύρεση του πιστοποιητικού IBAN μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε3 μπορείτε να διαβάσετε εδώ, ενώ σχετικά με την καταχώρηση των επαγγελματικών λογαριασμών και τερματικών POS/ePOS από αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 23 (κωδικοί 040, 041).

Μπορείτε να δείτε και ένα σύντομο video σχετικά με τη δήλωση στο Ε3 εδώ.

Πληρωμές Ελληνικού δημοσίου / ΔΕΚΟ

Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα πληρωμής οφειλών, φόρων, τελών κλπ προς το Ελληνικό δημόσιο απ’ ευθείας από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό τους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι τραπεζική μεταφορά (έμβασμα) προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που διατηρεί το Ελληνικό δημόσιο στη τράπεζα της Ελλάδος και στην αιτιολογία να γράψουν την ταυτότητα οφειλής.

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Για να δείτε πως πραγματοποιούνται τα τραπεζικά εμβάσματα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό παρακολουθήστε το σύντομο ενημερωτικό video (το e-banking του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού είναι μεταφρασμένο και στα Ελληνικά).

Για την εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφωνίας, φυσικού αερίου κλπ μπορείτε να πληρώνετε με τη myPOS εταιρική σας κάρτα στην ιστοσελίδα, την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή στο φυσικό κατάστημα του παρόχου.

Δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση όταν πληρώνετε με τη myPOS εταιρική σας καρτα (αφαιρείται μόνο το ποσό που πληρώνετε).

Άνοιγμα και ταυτοποίηση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού (KYC = Know Your Customer)

Για να ανοίξετε δωρεάν και μέσα σε 5 λεπτά myPOS επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση σας πατήστε εδώ (τα στοιχεία τα συμπληρώνετε μόνο με λατινικούς χαρακτήρες). Αφού ανοίξετε τον λογαριασμό, στη συνέχεια πρέπει να τον ταυτοποιήσετε ώστε να γνωρίζει η myPOS την επιχείρηση που άνοιξε τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό. Η διαδικασία της ταυτοποίησης (KYC) του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού αποτελείται από δύο στάδια:

Στάδιο 1 – Αναγνώριση

Το πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού σας λογαριασμού γίνεται με φωτογραφία ή video κλήση κρατώντας το έγκυρο διαβατήριο σας ή τη ταυτότητα σας. Διαρκεί 5 λεπτά και γίνεται μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Στάδιο 2 – Ταυτοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, θα επεξεργαστούν το αίτημα σας από τη myPOS και σε έως 2 εργάσιμες μέρες θα σας στείλουν e-mail και ενημέρωση push μέσα από τη mobile εφαρμογή όπου θα σας ζητήσουν επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης. Τα έγραφα τα σκανάρετε έγχρωμα ή τα φωτογραφίζετε έγχρωμα και τα ανεβάζετε μέσα από τον myPOS επαγγελματικό σας λογαριασμό κάνοντας login (σύνδεση) από τον Η/Υ σας ή από τη εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα (δεν τα στέλνετε με e-mail).

Προσοχή: Για να εισέλθετε στον myPOS επαγγελματικό σας λογαριασμό από τον Η/Υ, θα πρέπει να έχετε ανοιχτή στο κινητό σας τηλέφωνο και την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα προκειμένου να δώσετε έγκριση μέσω push notification (για επιπλέον ασφάλεια).

Είναι ευκολότερο να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και γενικότερα πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, τα myPOS τερματικά, τις myPOS κάρτες σας κλπ, μπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα μέσα από την εφαρμογή.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και να μην περιμένετε την ενημέρωση από τη myPOS, μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό σας λογαριασμό. Τα έγγραφα πρέπει να είναι ολόκληρα, ευανάγνωστα (όχι φωτοτυπίες), έγχρωμα, σε φυσικό φως ώστε να μην υπάρχουν γυαλάδες και είναι τα κάτωθι:

Ατομικές επιχειρήσεις:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και τις 2 όψεις) μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις) ή screenshot της ψηφιακής ταυτότητας και του ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από το Gov.gr Wallet.
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα statement τράπεζας (η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου).
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης σας σε αρχείο PDF από τo μητρώο της aade.gr (το έγγραφο αυτό περιέχει και τα ΚΑΔ).
  4. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page κλπ. – προαιρετικό).

ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και τις 2 όψεις) μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις) του διαχειριστή ή screenshot της ψηφιακής ταυτότητας και του ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από το Gov.gr Wallet.
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του διαχειριστή. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα statement τράπεζας (η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου).
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης σε αρχείο PDF από τo μητρώο της aade.gr (το έγγραφο αυτό περιέχει και τα ΚΑΔ).
  4. Καταστατικό της εταιρείας ή άλλο έγγραφο που να αναγράφονται οι μέτοχοι και τα ποσοστά τους. Αν το καταστατικό είναι μεγάλο στέλνετε τις σελίδες που γράφουν τα στοιχεία της επιχείρησης, τους μέτοχους και τα ποσοστά τους.
  5. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page κλπ. – προαιρετικό).
  6. Αν υπάρχουν μέτοχοι στην εταιρεία με ποσοστό άνω του 25% θα ζητηθούν επίσης και για τον κάθε μέτοχο:

α) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και τις 2 όψεις) μαζί με το Ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις) ή screenshot της ψηφιακής ταυτότητας και του ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από το Gov.gr Wallet.

β) Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του κάθε μετόχου. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα statement τράπεζας (η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων πρέπει να είναι εντός τελευταίου τριμήνου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις η myPOS ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα όπως PοΑ, FATCA, UBO κ.α. ώστε να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Ενώ, στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό σας λογαριασμό (e-Banking).

Η επεξεργασία των εγγράφων από τη myPOS διαρκεί έως 3 εργάσιμες μέρες και θα λάβετε ενημέρωση μέσω e-mail αλλά και από την  εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού σας λογαριασμού ή αν χρειάζονται επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού σας λογαριασμού μπορείτε να ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε και αν χρειάζεστε και myPOS τερματικό μπορείτε να το αγοράσετε από το e-Shop μας ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε δωρεάν το myPOS Glass.

Μπορείτε να δείτε και 2 Ελληνικά video σχετικά με το άνοιγμα και την ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού σας λογαριασμού στα video μας.

Σχετικά με τις Ελληνικές ταυτότητες: Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού, εκτός από την Ελληνική ταυτότητα και τα λοιπά έγγραφα θα χρειαστεί να έχετε οπωσδήποτε έγκυρο διαβατήριο ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα) ή screenshot της ψηφιακής ταυτότητας από το Covid Free GR Wallet.

Η Ελληνική ταυτότητα δεν γίνεται από μόνη της αποδεκτή ως έγγραφο ταυτοποίησης για το άνοιγμα myPOS επαγγελματικού λογαριασμού γιατί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραμμές MRZ, υδατογράφημα κλπ) και γι’ αυτό η myPOS θα σας ζητήσει συμπληρωματικά να έχετε έγκυρο διαβατήριο ή το ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα) ή screenshot της ψηφιακής ταυτότητας από το Covid Free GR Wallet.

Διακρίσεις στα IBAN

Αν ορισμένες επιχειρήσεις κάνουν διακρίσεις στα IBAN, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το θέμα και τους τρόπους αντιμετώπισης εδώ και εδώ.

Θέλω myPOS τερματικό