Αδειοδότηση

Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος myPOS Europe Ltd (Αγγλία) και iCard AD (Βουλγαρία) είναι αδειοδοτημένα δυνάμει της οδηγίας 2009/110/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4021/2011 (ΦΕΚ Α’ 218/03-10-2011), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, η myPOS Europe Ltd και η iCard AD είναι αδειοδοτημένες να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία ενώ υπάρχουν σχετικές καταχωρήσεις τόσο στη τράπεζα της Ελλάδος (Πίνακας Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, κατά χώρα προέλευσης, που γνωστοποίησαν την πρόθεση παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα) όσο και στη κεντρική τράπεζα της Κύπρου (Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία).

Η εταιρεία μας (Equinox Ventures Ltd) είναι επίσημος διανομέας των τερματικών myPOS για τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία.

Ελληνικές επιχειρήσεις – Πλήρης άρση των capital control

Με βάση το άρθρο 86 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29-08-2019), από 01 Σεπτεμβρίου 2019 καταργήθηκε το πρώτο άρθρο της ΠΝΠ της 18/07/15 (πλήρης άρση των capital control) και ως εκ τούτου και οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα χρήσης τερματικών POS που εκκαθαρίζουν συναλλαγές με κάρτες σε λογαριασμούς που τηρούνται στο εξωτερικό.

Η χρήση των υπηρεσιών και των τερματικών myPOS καλύπτει πλήρως τις Ελληνικές επιχειρήσεις ως προς την υποχρέωση του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει, για την αποδοχή πληρωμών με κάρτες, καθ’ όσον πρόκειται για νόμιμο και αδειοδοτημένο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα και με το νόμο 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/13-07-2010), όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Οι συναλλαγές στα myPOS τερματικά αναγνωρίζονται και για το “χτίσιμο” του αφορολόγητου καθώς εμπίπτουν στο άρθρο 1 της απόφασης 1109/2019 (ΦΕΚ Β’ 1106/03-04-2019).

Ελληνικές επιχειρήσεις – Δήλωση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού και τερματικών

Ο myPOS επαγγελματικός λογαριασμός και το myPOS τερματικό, ως επαγγελματικός λογαριασμός και τερματικό POS από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δηλώνονται στα πεδία 040 και 041 του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Ε.2019/31-1-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ (σελίδα 6).

Αναλυτικές οδηγίες για τη δήλωση καθώς και την εύρεση του πιστοποιητικού IBAN μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ελληνικές επιχειρήσεις – Πληρωμή φόρων και τελών απευθείας από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό

Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα πληρωμής φόρων και τελών απευθείας μέσω τραπεζικού εμβάσματος από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό τους στη τράπεζα της Ελλάδος καταχωρώντας συγκεκριμένο αριθμό IBAN για το έμβασμα καθώς και τον ειδικό κωδικό πληρωμής / ταυτότητα οφειλής.

Αναλυτικές οδηγίες στα Ελληνικά σχετικά με τους φόρους και τα τέλη που είναι εφικτό να πληρωθούν μπορείτε να διαβάσετε εδώ και στα Αγγλικά εδώ.

Για να δείτε πως πραγματοποιούνται τα τραπεζικά εμβάσματα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό παρακολουθήστε το σύντομο ενημερωτικό video (το περιβάλλον του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού είναι μεταφρασμένο και στα Ελληνικά).

Για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, ρεύματος, ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ μπορείτε πολύ απλά να πληρώνετε με τη myPOS εταιρική κάρτα σας στην ιστοσελίδα, την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή στο φυσικό κατάστημα του παρόχου.

Άνοιγμα και ταυτοποίηση myPOS επαγγελματικού λογαριασμού (KYC)

Για να ανοίξετε δωρεάν και μέσα σε 5 λεπτά myPOS επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση σας πατήστε εδώ (τα στοιχεία τα συμπληρώνετε μόνο με λατινικούς χαρακτήρες). Αφού ανοίξετε τον λογαριασμό, στη συνέχεια πρέπει να τον ταυτοποιήσετε ώστε να γνωρίζει η myPOS την επιχείρηση που άνοιξε τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης (KYC = Know Your Customer) του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού αποτελείται από δύο στάδια:

Στάδιο 1 – Αναγνώριση

Το πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας γίνεται με video κλήση διάρκειας 5 λεπτών μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

O διαχειριστής του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού πρέπει να έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο που δήλωσε κατά την εγγραφή, τη ταυτότητα ή το έγκυρο διαβατήριο του και φυσικά να γνωρίζει τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ, e-Mail, διεύθυνση κλπ). Αν υπάρχει έγκυρο διαβατήριο, είναι προτιμότερο να κάνει τη video κλήση κρατώντας αυτό και φυσικά να είναι μόνος του σε ένα ήσυχο μέρος (αν από τη myPOS δουν άλλους στο χώρο θα κλείσουν τη σύνδεση).

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τη video κλήση στα Ελληνικά, θα καλέσετε από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 14:00 και 18:00 (ώρα Ελλάδος).

Στάδιο 2 – Ταυτοποίηση

Αφού ολοκληρωθεί η video κλήση, θα επεξεργαστούν το αίτημα σας από τη myPOS και σε έως 3 εργάσιμες μέρες θα σας στείλουν ένα e-mail που θα σας ζητήσουν επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης. Τα έγραφα τα σκανάρετε ή τα φωτογραφίζετε και τα ανεβάζετε υποχρεωτικά μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας κάνοντας login (σύνδεση) από τον Η/Υ σας ή από τη εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα (δεν τα στέλνετε με e-mail).

Προσοχή: Για να εισέλθετε στον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό από τον Η/Υ σας, θα πρέπει να έχετε ανοιχτή στο κινητό σας τηλέφωνο και την myPOS εφαρμογή προκειμένου να δώσετε έγκριση μέσω push notification (για επιπλέον ασφάλεια).

Είναι ευκολότερο να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τη myPOS εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και γενικότερα πολλές λειτουργίες που σχετίζονται με τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, τα myPOS τερματικά, τις myPOS κάρτες σας κλπ, μπορούν να διεκπεραιωθούν άνετα μέσα από την εφαρμογή.

Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και να μην περιμένετε το σχετικό e-mail από τη myPOS, μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας. Τα έγγραφα πρέπει να είναι ολόκληρα, ευανάγνωστα (όχι φωτοτυπίες) και είναι τα κάτωθι:

Ατομικές επιχειρήσεις:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το νέο δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις).
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα πρόσφατο statement τράπεζας ή βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από το Gov.gr ή τα στοιχεία φυσικού προσώπου από το Taxis (Προσώπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία Μητρώου –> Φυσικού Προσώπου).
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης από τo Taxis (Προσώπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία Μητρώου –> Επιχείρησης) όπου αναγράφεται η διεύθυνση της επιχείρησης, το ΑΦΜ και οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  4. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page κ.α. – προαιρετικό).

ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ:

  1. Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το νέο δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις) του διαχειριστή.
  2. Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του διαχειριστή. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα πρόσφατο statement τράπεζας ή βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από το Gov.gr ή τα στοιχεία φυσικού προσώπου από το Taxis (Προσώπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία Μητρώου –> Φυσικού Προσώπου).
  3. Τα στοιχεία της επιχείρησης από τo Taxis (Προσώπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία Μητρώου –> Επιχείρησης) όπου αναγράφεται η διεύθυνση της επιχείρησης, το ΑΦΜ και οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  4. Καταστατικό της εταιρείας ή άλλο έγγραφο που να αναγράφονται οι μέτοχοι και τα ποσοστά τους. Αν το καταστατικό είναι μεγάλο στέλνετε τις σελίδες που γράφουν τα στοιχεία της επιχείρησης, τους μέτοχους και τα ποσοστά τους.
  5. Διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης (ιστοσελίδα ή Facebook page κ.α. – προαιρετικό).
  6. Αν υπάρχουν μέτοχοι στην εταιρεία με ποσοστό άνω του 25% θα ζητηθούν επίσης και για τον κάθε μέτοχο:

α) Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα μαζί με το νέο δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα – και τις 2 όψεις).

β) Έγγραφο για τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του κάθε μετόχου. Το έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (όχι κινητού τηλεφώνου) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή το τελευταίο εκκαθαριστικό από την εφορία ή ένα πρόσφατο statement τράπεζας ή βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από το Gov.gr ή τα στοιχεία φυσικού προσώπου από τo Taxis (Προσώπ. Πληρ/ση –> Στοιχεία Μητρώου –> Φυσικού Προσώπου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αν υπάρχουν μέτοχοι άλλες εταιρείες στην εταιρεία που ανοίγει τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό, η myPOS θα σας ζητήσει επιπλέον έγγραφα (πχ UBO) ώστε να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από την εφαρμογή myPOS για κινητά τηλέφωνα.

Ενώ, στη κάτωθι φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα βήματα για να ανεβάσετε τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας (e-Banking).

Υπάρχει και ένα σύντομο ενημερωτικό video για το πως ανεβάζετε τα έγγραφα μέσα από τον myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Η επεξεργασία των εγγράφων από τη myPOS διαρκεί έως 3 εργάσιμες μέρες και θα λάβετε ενημερωτικό e-mail όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας ή αν χρειάζονται επιπλέον έγγραφα για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού σας μπορείτε να ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε και αν χρειάζεστε και myPOS τερματικό μπορείτε να το αγοράσετε από το e-Shop μας.

Σχετικά με τις Ελληνικές ταυτότητες: Για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης του myPOS επαγγελματικού λογαριασμού, εκτός από την Ελληνική ταυτότητα και τα λοιπά έγγραφα (έναρξη – προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis, πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ κλπ) θα χρειαστεί να έχετε οπωσδήποτε έγκυρο διαβατήριο ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).

Η Ελληνική ταυτότητα δε γίνεται από μόνη της αποδεκτή ως έγγραφο ταυτοποίησης για το άνοιγμα myPOS επαγγελματικού λογαριασμού γιατί δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γραμμές MRZ, υδατογράφημα κλπ) και γι’ αυτό η myPOS θα σας ζητήσει συμπληρωματικά να έχετε έγκυρο διαβατήριο ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).

To πρώτο στάδιο της ταυτοποίησης γίνεται με video κλήση μέσω της δωρεάν myPOS εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και μπορείτε να το ολοκληρώσετε με την Ελληνική σας ταυτότητα και στη συνέχεια θα λάβετε e-mail από τη myPOS που θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε μέσα από το myPOS επαγγελματικό λογαριασμό σας το έγκυρο διαβατήριο σας ή το νέο δίπλωμα οδήγησης (ροζ πλαστική κάρτα).

Αν έχετε έγκυρο διαβατήριο σας προτείνουμε να κάνετε τη video κλήση με αυτό ώστε να μη σας ζητήσουν από τη myPOS άλλο έγγραφο για την επαλήθευση της ταυτότητας σας.

Διακρίσεις εις βάρος IBAN

Σχετικά με αυτό το θέμα και τους τρόπους αντιμετώπισης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Θέλω myPOS τερματικό