Προτεραιότητα μας η ασφάλεια (2FA)

Το GateKeeper είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία παρέχει έναν εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης μιας χρήσης (OTP), τον οποίο θα πρέπει να παράσχετε εκτός από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στο myPOS λογαριασμό σας και να επιβεβαιώσετε τις λειτουργίες που απαιτούν εξουσιοδότηση. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς λογαριασμούς. Μπορείτε να λάβετε έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP) ακόμη και αν δεν διαθέτετε σύνδεση στο internet.

Η εφαρμογή GateKeeper λειτουργεί μόνο με λογαριασμούς myPOS. Μόλις ρυθμιστεί η εφαρμογή, παράγει διαφορετικούς κωδικούς μιας χρήσης για κάθε συνδεδεμένο λογαριασμό. Οι κωδικοί που δημιουργούνται είναι μοναδικοί για κάθε έναν από τους λογαριασμούς και αλλάζουν συνεχώς.

Θέλω myPOS