Για γενικές παρατηρήσεις, πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με τη παρακάτω φόρμα.

Equinox Ventures Ltd
1A Ivan Mihaylov St
Blagoevgrad 2700
Bulgaria

CY Phone: +357 25030915

UK Phone: +44 3308083494

e-Mail: info@equinox-ventures.com

URL: www.equinox-ventures.com & www.eft-pos.eu