Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα ή να μας στείλετε e-mail στο info@equinox-ventures.com ή και να μας καλέστε στα τηλέφωνα: +30 210 3009669 (Ελλάδα), +357 25030915 (Κύπρος), +44 3308083494 (λοιπές χώρες).

  Equinox Ventures Ltd

  1A Ivan Mihaylov St

  7th Floor – Suite No.2

  Blagoevgrad 2700

  Bulgaria

  Phone: +30 210 3009669 (Greece), +357 25030915 (Cyprus), +44 3308083494 (other countries).

  e-Mail: info@equinox-ventures.com

  URL: www.equinox-ventures.com & www.mpos.gr