Για γενικές παρατηρήσεις, πληροφορίες ή ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με τη παρακάτω φόρμα.

Equinox Ventures Ltd

1A Ivan Mihaylov St

7 th Floor – Suite No.2

Blagoevgrad 2700

Bulgaria

CY Phone: +357 25030915

UK Phone: +44 3308083494

e-Mail: info@equinox-ventures.com

URL: www.equinox-ventures.com & www.eft-pos.eu