Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα ή να μας στείλετε e-mail στο info@equinox-ventures.com ή και να μας καλέστε στα τηλέφωνα: +30 210 3009669 (Ελλάδα), +357 25030915 (Κύπρος), +44 3308083494 (λοιπές χώρες).

Equinox Ventures Ltd

1A Ivan Mihaylov St

7th Floor – Suite No.2

Blagoevgrad 2700

Bulgaria

Phone: +30 210 3009669 (Greece), +357 25030915 (Cyprus), +44 3308083494 (other countries).

e-Mail: info@equinox-ventures.com

URL: www.equinox-ventures.com & www.mpos.gr