Το myPOS είναι διαθέσιμο και στους Έλληνες επιχειρηματίες, διαβάστε όλα τα άρθρα στον Ελληνικό και Κυπριακό τύπο εδώ.